Voetzoolreflexologie

De reflexzonetherapie is meer dan 5000 jaar geleden in Azië ontstaan en kent dan ook een
lange geschiedenis van succesvolle bestrijding en verlichting van pijn.
Voetreflexologie is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest één geheel vormen en in
harmonie moeten zijn om je prettig te voelen.
Stress, werkdruk, onverwerkte emoties etc. kunnen lichamelijke klachten veroorzaken omdat
de energiebanen naar de organen geleidelijk geblokkeerd raken.

Door het hele lichaam lopen energiebanen die o.a. in de voeten eindigen.
De reflexzones in de voeten corresponderen met de organen en de orgaansystemen.
Door die reflexzones te behandelen gaan er impulsen naar de betreffende organen, waardoor
blokkades kunnen worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen.
De harmonie tussen lichaam en geest kan zo weer worden hersteld.

Ik verzoek u twee handdoeken mee te willen nemen.